Assessments

Search gaat over het vinden van de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment.

Ontwikkeling gaat veel verder dan deze momentopname. Commerciële functies raken meer en meer verweven met technologische ontwikkelingen.
Er is ook binnen marketing en sales steeds meer behoefte aan accountability, een fact based werkwijze en ‘agile’ werkmethoden. ‘Big Data’ is in opmars en de recent ontstane functie Data Scientist werd onlangs uitgeroepen tot het beroep van de toekomst. Opdrachtgevers, maar ook medewerkers kunnen zich geen stilstand permitteren.

De enige zekerheid is, dat alles voortdurend in beweging blijft.

Selectie assessments

Ieder mens is de beste versie van zichzelf in een omgeving, die passend en stimulerend is. Competenties van kandidaten kunnen deels uit een CV en interview worden gefilterd door een recruiter met mensenkennis en branche-ervaring. Een assessment voegt informatie toe over cognitieve capaciteiten, drijfveren en persoonlijke eigenschappen, waardoor een completer beeld ontstaat van de (potentiële) medewerker.

Indien een selectie assessment deel uitmaakt van een wervingsprocedure, biedt Maximind een langere garantie op de match, inclusief inwerk- en ontwikkeladvies. Maximind heeft ruime ervaring in het afnemen van assessments en is gecertificeerd voor het gebruiken van ixly en BrainCompass testen.

Traditioneel ontwikkelassessment

Traditionele ontwikkelassessments zijn gebaseerd op ‘The Big Five’. Vijf persoonlijkheidskenmerken, waarvan is aangetoond dat deze na het bereiken van de volwassenheidsfase nauwelijks nog veranderen. Dit traditionele assessment kan worden aangevuld met capaciteitentesten om tot een inschatting van werk- en denkniveau te komen. Ook bestaat de mogelijkheid een 360 graden analyse te laten uitvoeren of bv. een Belbin test mee te nemen in het traject. Alle onderdelen samen bieden inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten. Op basis hiervan kan de medewerker een ontwikkeltraject formuleren en implementeren.

Innovatief assessment met DNA analyse

Maximind is gecertificeerd in het gebruik van het innovatieve assessment van BrainCompass. Dit betreft een neurowetenschappelijk gevalideerd ontwikkelassessment met een unieke DNA analyse. De uitkomsten van het assessment bieden inzicht in de wijze waarop natuurlijke (biologische) talenten zijn te ontwikkelen en in te zetten voor professionele groei. Fascinerende inzichten en uitkomsten voor deelnemers, waaruit als vanzelf ontwikkelkansen voortvloeien.